Neste apartado móstranse os informes publicados con indicadores de inserción laboral das persoas tituladas (ciclos, graos e mestrados).

Indicadores do SUG

Indicadores de inserción laboral do Sistema Universitario de Galicia

Consulta os indicadores

 

Indicadores do SUE

Indicadores de inserción laboral do Sistema Universitario Español

Consulta os indicadores

 

Os informes inclúen datos sobre emprego, empregabilidade e inserción no mercado laboral das persoas tituladas, realizados polas distintas institucións relacionadas coa materia.