O presente cuestionario ten por obxecto identificar a inserción laboral das persoas tituladas da Universidade de Vigo das promocións comprendidas entre o curso 2015/16 e 2017/18 a fin de coñecer a súa situación profesional.

A enquisa consta de dous bloques:

  • Información académica
  • Información laboral actual

En función das túas respostas serás encamiñado/a para as seccións do cuestionario que correspondan, de modo que non todas as persoas inquiridas responderán o cuestionario completo.

Agradecemos a túa colaboración.

Enquisa de inserción