Un grao é a obtención por parte do estudantado dunha formación xeral, nunha ou varias disciplinas, orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional.

Os plans de estudo de grao na Universidade de Vigo teñen 240 créditos ECTS que se reparten en 4 cursos de 60 créditos ECTS cada un, excepto os PCEO (Programas conxuntos de estudos oficiais – dobres graos). Conclúen coa elaboración e defensa dun Traballo Fin de Grao (TFG).

Oferta de estudos de grao

 

Preinscrición

Que é?

Como funciona?

Preinscrición en NERTA

Máis información

 

Matricularse por primeira vez

Unha vez que estás admitida ou admitido para iniciar estudos nunha titulación da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Para facer a matrícula

 

Continuar estudos

Se continúas os estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites accedendo á túa secretaría virtual:

Continúo os meus estudos

Máis información