A oferta formativa da Escola Internacional de Doutoramento consta de diferentes programas de doutoramento agrupados nos seguintes ámbitos de coñecemento: Campus de excelencia internacional do MAR, Campus CREA, Campus da Auga, artes e humanidades, científico/ciencias da saúde, tecnolóxico, xurídico-social.

Oferta de estudos de doutoramento

 

Acceso

Para o acceso aos estudos oficiais de doutorameto as e os aspirantes deberán reunir algún dos seguintes requisitos regulados no Real decreto 99/2011:

Consulta os requisitos

 

Matrícula

Matricularse por primeira vez

Para iniciar estudos por primeira vez nunha titulación de máster da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Facer a matrícula

 

Guía de preinscrición en estudos de posgrao

Continuar estudos

Se continuas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites accedendo a túa secretaría virtual:

Continúo os meus estudos

Máis información