Un máster é a obtención por parte do estudantado dunha formación especializada, nunha ou varias disciplinas, orientada á mellora no exercicio de actividades de carácter profesional.

Os plans de estudo de máster na Universidade de Vigo teñen entre 60 e 90 créditos ECTS que se reparten nun ou en dous cursos, o primeiro deles de 60 créditos ECTS de duración. Conclúen coa elaboración e defensa dun Traballo Fin de Máster (TFM).

Oferta de estudos de máster

 

Acceso

Para o acceso aos estudos oficiais de máster universitario as e os aspirantes deberán reunir algún dos seguintes requisitos regulados no Real decreto 1393/2007:

Consulta os requisitos

 

Matrícula

Matricularse por primeira vez

Para iniciar estudos por primeira vez nunha titulación de máster da UVigo, deberás acceder á seguinte ligazón, onde farás os trámites de matrícula:

Facer a matrícula

 

Podes consultar as listaxes de admisión a través da túa secretaría virtual ou na seguinte ligazón:

Consulta as listaxes

Guía de preinscrición en estudos de posgrao

Continuar estudos

Se continúas estudos na Universidade de Vigo, deberás facer os trámites accedendo a túa secretaría virtual:

Continúo os meus estudos

Máis información