A Comunidade Alumni-UVigo créase co obxectivo principal de xerar un novo espazo de comunicación, non só para manter activo o vínculo entre a Universidade de Vigo e as persoas tituladas e outros colectivos da institución, senón tamén para establecer sinerxías dentro do usuariado que faciliten o seu desenvolvemento persoal e profesional.

 

Comunidade Alumni-UVigo