Actualmente o Observatorio de Persoas Tituladas conta cun directorio de 12.700 egresados/as que realizaron os seus estudos na UVigo entre 1990 e 2020. A maioría (82,8%) vive en Galicia, o 10,8% noutras Comunidades Autónomas e o 6,4% restante está espallado en 72 países do resto do mundo.