Enquisas de inserción laboral de doutoramento 2020/2021

O Observatorio de Persoas Tituladas, co apoio e colaboración do Consello Social da UVigo, lanza a enquisa de inserción laboral aos antigos estudantes en estudos de doutoramento no curso 2020/2021

A partir do 5 de setembro de 2023 e durante un mes permanecerá aberto o prazo para realizar a enquisa de inserción laboral das persoas tituladas da UVigo que realizaron un programa oficial de doutoramento no curso 2020/2021.

Participan na realización da enquisa a dirección da Escola Internacional de Doutoramento (Eido), Área de Calidade da UVigo e Servizo de Xestión de Estudos de Posgrao.

Acceso á enquisa

Non será preciso responder todas as preguntas; en función das respostas, as persoas participantes serán encamiñadas ás preguntas do cuestionario que correspondan.

De que vai a enquisa?
Preparamos un vídeo-resumo de menos de 3 minutos de duración en que se adiantan as preguntas do formulario.

Por que precisamente agora?

Superados 18 meses da finalización dos estudos de Doutoramento é chegado o momento de avaliar a inserción laboral do programa de doutoramento obtido polos titulados/as na promoción 2020/2021.

Para que serve esta enquisa?

A enquisa xoga un papel importante en varios aspectos:

  • Coñecer a empregabilidade e situación profesional actual dos doutores/as 18 meses despois de acabar os seus estudos na UVigo
  • Achegar á UVigo información útil e relevante para mellorar a calidade dos programas de doutoramento
  • Contribuír á mellora da formación do estudantado das seguintes promocións
  • Avaliar a satisfacción cos estudos de doutoramento realizado

Onde se poden ver os resultados?

Unha vez completado o tratamento estatístico das respostas, os resultados son publicados na web do Observatorio e no Portal de Transparencia da UVigo para o coñecemento de toda a comunidade universitaria.

O informe final será enviado aos antigos estudantes rexistrados na nosa Base de Datos de Persoas Tituladas.

Moi importante!

  • A enquisa é anónima: non son requiridos nome nin apelidos
  • Os datos persoais facilitados no consentimento serán tratados baixo a responsabilidade da UVigo para a xestión das finalidades do Observatorio segundo o RGPD
  • O tratamento estatístico das respostas, realizado baixo a dirección do profesor Luis Espada, garante a absoluta confidencialidade
  • Conforme á Lei, as persoas tituladas participantes dispoñen do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todo dato que as afectar