Enquisas de inserción laboral curso 2018-2019

O Observatorio de Persoas Tituladas da UVigo lanza as enquisas de inserción laboral á promoción de titulados/as que acabaron os seus estudos no curso 2018-19

Entre o 23 de febreiro e o 21 de marzo de 2022 permanecerá aberto o prazo para realizar as enquisas de inserción laboral das persoas tituladas da UVigo no curso académico 2018/2019. Poden participar todos os antigos estudantes da UVigo que realizaron un grao ou un mestrado nesa promoción.

Acceso ás enquisas

Preparamos un vídeo-resumo de menos de 3 minutos de duración en que se adiantan as preguntas da enquisa.

Por que precisamente agora?

Superados dous anos da finalización dos estudos de Grao ou Mestrado é chegado o momento de avaliar a inserción laboral do título obtido polos titulados/as na promoción de 2018-19.

Con esta enquisa desde o Observatorio queremos saber como lles foi: se traballan ou non, canto tardaron en encontrar emprego e se o seu posto de traballo está relacionado cos estudos realizados ou se, polo contrario, procuran emprego, continúan a estudar ou preparan oposicións.

Para que serven estas enquisas?

Estas enquisas xogan un papel importante en varios aspectos:

  • Coñecer a empregabilidade dos antigos estudantes unha vez transcorridos como mínimo 18 meses despois de acabar os seus estudos na UVigo.
  • Medir a satisfacción coa formación universitaria recibida.
  • Avaliar a relación existente entre o emprego e os estudos realizados.
  • Contar con información actualizada, fiable e útil sobre inserción laboral para os procesos de acreditación que permiten manter a oficialidade do título dentro do sistema universitario e a mellora dos planos de estudos.

Onde se poden ver os resultados?

Unha vez completado o tratamento estatístico das respostas, os resultados son publicados tanto neste portal como no do Consello Social e de Transparencia da UVigo para o coñecemento de toda a comunidade universitaria.
O informe final será enviado aos antigos estudantes rexistrados na nosa Base de Datos.

Moi importante!

  • Os datos persoais facilitados no consentimento serán tratados baixo a responsabilidade da UVigo para a xestión das finalidades do Observatorio segundo o RGPD.
  • O tratamento estatístico das respostas, realizado baixo a dirección do profesor Luis Espada, garante a absoluta confidencialidade, pois as respostas recollidas na enquisa non serán asociadas cos únicos datos persoais requiridos.
  • Conforme á Lei, as persoas tituladas participantes dispoñen do dereito de acceso, rectificación, cancelación e oposición a todo dato que as afectar.